Menu
Hesabınız

Gizlilik ve KVK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ


ETFAL İŞİTME CİHAZLARI  (Merkez Mahallesi Halaskargazi caddesi No 149 Şişli, TR-34367 İSTANBUL) “Veri Sorumlusu” olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyer ve öğrencilerimizin, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, şirket hissedarlarımızın ve şirket ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel

verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri kapsamında yer alıyor.


 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?


Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.


Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.etfal.com.tr internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://www.etfal.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabiliyor.


KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ?


İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. Yine bazı durumlarda, Şirket Yöneticileriniz gibi iç kaynaklardan veya referanslarınız veya çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de kişisel verileriniz bize ulaşabiliyor. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler, başvuru formları ve referanslar, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgilerini, çalışanlarımızın bordro için gerekli olan

bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, eğitim kayıtları, seyahat bilgileri, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Performans ve Kariyer Gelişim (Mesleki Deneyim) Bilgisi, Görsel Ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri, Sağlık Ve Diğer Özel Nitelikli Bilgiler” olarak kategorize ediyoruz.


 Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabiliyor.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?


Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları, erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi sektörde uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?


Kişisel Verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu Beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zamanaşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.


WEB SİTEMİZ


·        Kullanılan Çerezler ve Kullanımın İzlenmesi


Belirli web sitelerine eriştiğinizde otomatik olarak bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen çerezler, küçük metin dosyaları ile Google Analytics benzeri web analiz hizmetleri gibi doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla sağlayan benzer teknolojiler kullanıyoruz.


Çerezler, alan adınız, internet hizmet sağlayıcınız, işletim sisteminiz, erişim tarihiniz ve saatiniz, ziyaret ettiğiniz sayfa veya yaptığınız arama türleri gibi bilgileri depolamamıza imkan sağlar. Bu tür verileri, sistem yönetimi yapmak ve bizim adımıza web sitesi ve uygulama analizleri ve web sitesi performans değerlendirmeleri yapan satıcılara, iş ortaklarına ve/veya bağlı şirketlere toplu bilgi raporu sunmak gibi amaçlarla topluyoruz.


Bu bilgiyi, tercihlerinizi ve ayarlarınızı kaydetmek, web sitelerimizin ve uygulamalarımızın içeriğini geliştirmeye yardımcı olmak, web sitelerine ve uygulamalara kaydolmanızı sağlamak amacıyla ve ziyaretçilerimizin web sitemizi kullanımını veya web sitesi etkinliğini değerlendirmek ve şirket içi araştırmalar ve pazar araştırmalar yapmak için toplu istatistikler derlemek amacıyla kullanırız.


Çerezleri kabul edip etmeme ve Google Analytics'in kapsamı dışında kalma hakkına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri engelleyebilirsiniz böylece web sitesinden gelen çerezler bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleşemez. Bununla birlikte, belirli işlevsel çerezleri reddetmeyi seçerseniz web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi unutmayın. Çerezlerin türleri hakkında daha detaylı bilgi için buradaki Çerezler Politikamızı ziyaret edin. Çerezlerin yönetilmesiyle ilgili genel bilgiler için lütfen Çerezler Hakkında Her şey web sitemizi ziyaret edin (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). Google Analytics hakkında daha fazla bilgi edinmek için veya Google Analytics kapsamı dışında kalmak için buraya tıklayın ve şu adrese gidin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


·        Yetişkinlere Ait Verilerin İşlenmesi Kuralımız


Web sitemizde, Etfal işitme  tarafından burada sağlanan bilgilerin veya hizmetlerin yalnızca yetişkinlere yönelik olduğuna ve 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik olmadığını lütfen unutmayın. 16 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek çevrimiçi olarak Kişisel Veri toplamayız. Burada Kişisel Verilerini veren herhangi bir kişi 16 yaş veya üzerinde olduğunu beyan eder. Çocuğunuzun sizin izniniz olmadan bize Kişisel Verilerini sağladığını öğrenirseniz aşağıda "Bize nasıl ulaşabilirsiniz" bölümünde açıklanan şekilde bizi uyarabilirsiniz. 16 yaş altındaki çocuklardan herhangi bir Kişisel Veri topladığımızı öğrenirsek bu bilgileri silmek için gerekli işlemleri derhal yapacağız ve söz konusu çocuğun profilini sileceğiz


·        İnteraktif Özellikler


Web sitelerimizden veya uygulamalarımızdan bazılarında bloglar, mesaj panoları veya haber akışları gibi interaktif özellikler sunuyoruz. Bu özelliklere herhangi bir katkıda bulunmak isterseniz yapacağınız katkıların diğer kişiler tarafından görüntülenebileceğini ve bunların özel veya gizli olmayacağını unutmayın.


·        Veri İşleme İlkelerimiz Ve Açık Rıza


Kişisel Verilerinizi, genel anlamda, istediğiniz hizmetleri, ürünleri ve bilgileri size sağlayabilmek, sizinle yaptığımız sözleşmeyle bağlantılı eylemleri yerine getirmek için veya ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve web sitelerimizin ve uygulamalarımızın içeriğini geliştirmek amacıyla ve idari amaçlar doğrultusunda yasalara uygun bir şekilde belirli analizler ve istatistikler yapmak için toplayıp işleriz.


Bazı durumlarda, özellikle size ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili pazarlama materyalleri ve bültenler göndermek amacıyla Kişisel Verilerinizi toplayıp kullanmak için onayınızı isteyeceğiz. Bu gibi durumlarda sizin açık rızanızı isteyeceğiz.


 KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?


Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Şirketimizden;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahipsiniz.


6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi https://www.etfal.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Başvuru formunu doldurmak suretiyle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.


Güncellemeler


Gerektiğinde bu Beyanı belirli zamanlarda güncellemeye karar verebiliriz. Bu durumda bu Beyanının güncellenmiş versiyonlarını bu sayfada yayınlayacağız. Revize edilmiş Beyan yalnızca uygulamaya girildiği tarihten sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgileri takip etmek için belirli aralıklarla bu sayfayı gözden geçirmenizi öneririz. Beyanda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için tanımlama bilgileri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Gizlilik Politikası .